Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Saying

Put yourself in other's Shoe!
-- "Minu" --

www.cuocsongdeptuoi.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét