Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

Saying.

Don't think you're superior or inferior to other, 
Consider yourself equal to them!

www.cuocsongdeptuoi.com


  Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét