Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

Saying

 If you judge people, you have no time to love them!

www.cuocsongdeptuoi.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét