Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

Saying

Life is not "Having" and "Getting", but "Being" and "Becoming"

www.cuocsongdeptuoi.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét