Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

Saying

Do what you love, don't waste.
Love who you love, don't wait, don't regret!
www.cuocsongdeptuoi.com


------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét