Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Saying

Not everyone who drops shit on you Enemy.

giokim

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét