Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

Saying

It's better to be hungry with clear mind than
 to be full with Evil Thought.

www.cuocsongdeptuoi.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét