Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012

Saying

Bull Shit might get you to the top, but it won't Keep you there

www.cuocsongdeptuoi.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét