Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

Saying

The most valuable asset you can possess 
is a positive attitude about life.

www.cuocsongdeptuoi.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét