Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

Saying


A smile is a curve that sets everything straight.
"Phyllis Diller"
www.cuocsongdeptuoi.com


------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét