Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

Saying

So many languages in the world, and a smile speaks them all
www.cuocsongdeptuoi.com


------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét