Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

Saying

True friendship is when two friends can walk in opposite directions, yet remain side by side.


------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét