Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2012

Saying


Life is like riding a bicycle. 
To keep your balance, you must keep moving.
www.cuocsongdeptuoi.com
------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét