Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Saying

A man may fall many times, but he won’t be a failure 
until he says that someone pushed him.
www.giokim.com
------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét