Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012


Who lies for you will lie against you.
Bosnian Proverb


------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét