Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

Saying

You can't Stop the Waves, But You can Learn to Surf.


------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét