Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Saying

When everything seems to be giong against you, 
remember that the airplane takes off against the wind, NOT WITH IT------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét