Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Saying

LÒNG TỐT là thứ ngôn ngữ... 
Người điếc có thể nghe.
Người mù có thể thấy.
Người vừa mù vừa điếc có thể cảm nhận. 


------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét