Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Saying


Knowing Yourself is the beginning of all Wisdom.
-- Aristotle --

------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét