Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

Saying

Learning is a GIFT. Even when PAIN is your teacher.
------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét