Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Saying

Hard times will always reveal true friends.


------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét