Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

Saying


Hãy đi thật chậm.... để xác định mỗi bước chân của mình là đúng hướng.
Đừng cố mà vội chạy quá nhanh... để khi khựng lại mới biết mình lạc đường!Take it slow ....to determine his every step in the right direction.
Do not try to rush too quickly ... until they stop to know you lost!


------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét