Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

Saying


Every story has an end, but in life every end is a new beginning.

------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét