Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Saying

Sometimes we become so focused on the finish line,
That we fail to find joy in the Journey------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét