Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

Saying

You will never know The Power of Yourself
until someone Hurts you Badly

------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét