Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Saying

Having somewhere to go is Home.
Having someone to love is Family
Having both is a Blessing


------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét