Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Saying

Stop worrying about what you have to loose 
and start focusing on what you have to gain.

------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét