Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

Saying

Worrying doesn't take away tomorrow's troubles,
it takes away today's peace.


------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét