Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Saying

You Don't need Someone to complete you. 
You only need Someone to Accept you Completely. 

------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét