Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Saying

 You cannot always wait for the perfect time, sometimes you must dare to jump.


------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét