Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

Saying

 Life is Short:
Don't waste it being sad. Be who you ARE, be HAPPY, be FREE, be whatever you want to BE.

------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét