Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Saying

 Greed is stopping human evolution.


------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét