Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Saying

A ship is safe in harbor, but that's not what ships are for.------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét