Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Saying


We can judge the heart of a man by his treatment of animals 
Immanuel Kant

------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét