Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Saying


Sometimes the most ordinary things cuold be made extraordinary, 
simply by doing them with the right people.

------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét