Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Chùa Hoa Đàm: Mùa Trung Thu 2013

Chùa Hoa Đàm: Mùa Trung Thu 2013: --- Chung tay tổ chức Trung Thu Mùa Trung Thu mới đến, Chùa Hoa Đàm có kế hoạch tổ chức Trung Thu cho các em thiếu nhi khó khăn, cơ nhỡ. ...

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Saying


Never regret something that once made you smile
------------------------------   Hot!