Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Ý nghĩa xã hội to lớn của Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-i-chi nói riêng, bảo hiểm nói chung.


------------------------------   Hot!
A. Ý nghĩa cho bản thân. 
- Một người mua bảo hiểm sẽ biết tự quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình hơn.
- Có cái nhìn thiết thực về những rủi ro khách quan luôn tồn tại xung quanh ta và từ đó có biện pháp: GIẢM THIỂU, CHUYỂN GIAO, NÉ TRÁNH rủi ro.
- Quan tâm đến gia đình, người thân sau khi rủi ro xảy ra... lấy gì để chăm lo cho họ.???