Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Bức thư răn dạy con của cựu Thủ tướng Đài Loan thức tỉnh bậc làm cha mẹ

Tôn Vận Tuyền (cựu Thủ tướng Đài Loan) là một chính khách nổi tiếng, ngoài ra ông còn được biết đến như một người cha đầy trí tuệ với những lời dạy con sâu sắc, thấm thía.

Mặc dù là người bận rộn với vô vàn công việc của nhà lãnh đạo, Tôn Vận Tuyền (cựu Thủ tướng Đài Loan) vẫn dành thời gian để giáo dục con cái, mong chúng sẽ trở thành những người thực sự có ích cho xã hội.
Tôn Vận Tuyền (10/11/1913 – 15/2/2006) là một nhà kinh tế, một chính trị gia Đài Loan nổi tiếng. Ông đóng một vai trò to lớn đưa Đài Loan từ một nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp trở thành một nền kinh tế xuất khẩu. Sinh thời, Tôn Vận Tuyền luôn quan tâm dạy cho các con tri thức cũng như đạo đức.