Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

Saying

If you're brave enough to say goodbye, Life will reward you with a new Hello


------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét