Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

Saying


"I hated every minute of training, but I said, 
'Don't quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion'."

------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét