Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Saying

The Past is where you Learned the Lesson.
The Future is where you Apply the Lesson.


------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét