Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

Saying

Enjoy the Little things in life, for one day you will look back
 and realize they were the Big Things


------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét