Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

Saying

 A truth that’s told with bad intent beats all the lies you can invent. 
www.giokim.com

------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét