Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

Saying


Knowing yourself is the beginning of all wisdom.
www.giokim.com


------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét