Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Saying

Friendship doubles your joys, and divides your sorrows.

------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét