Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

Saying

Friendship doubles your joys, and divides your sorrows!

www.cuocsongdeptuoi.com


------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét