Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

Saying

Not everyone who get you out of shit is your friend.

giokim

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét